Beleška o beleženju Arhitekture

natpis beleškaSve ima svoj Prvi put, bilo o čemu da se radi a ovde se govori o beleženju Arhitekture..

Beleženje Arhitekture u rudimentarnom, sažetom obliku, bez pisaljke već putem zašiljenog komada tvrdog kamena, započeo je Praotac po useljenju u svoje prvo pokriveno stanište. U pećinu. Nije tada još stigao do bilo koje azbuke, zato je bio skučen i veoma ograničen, sa minimalnim mogućnostima, u načinu ostavljanja pisanog traga o tadanjim arhitekturalnim događajima. Ipak tragova zapisa je bilo, bilo je crtanja ritualnih scena po zidu pećine što se smatra kao autentični prvi zapis o postojanju, o začetku civilizacije a ovde se sa obzirom na temu može reći da su zapisi i o arhitekturi. Postoje takođe pretekli neki od alata, oružija, posuda i za Praočevu zajednicu korisnih predmeta koje je pravio ili nalazio okolo i upotrebljavao ih da sebi i plemenu olakša radne trenutke i to su veoma ubedljive i verodostojne dokaznice o vremenu i mogu se tretirati kao zabeleške. Dalje