Bazilika ispod autoputa … nova forma zaštite

Bazilika AP FINALEStvari idu svojim tokom kako je zasluženo, pa izabrani su i to im daje legitimitet za delovanje ponekad protivno razumu i kad im se kaže da to nije u redu pa bi bilo dobro da razmisle, onda oni odgovore da su izabrani od naroda da ga dovedu do sreće, napretka i blagostanja, neće ići lako ali će da bude ovih godina, samo malo da trpimo i sačekamo a protivnici progresa i gunđala su smetnja toj plemenitoj nameri i ne treba ih slušati.  Dakle, javljeno je u medijima da je Bazilika srednjevekovna zatrpana i da če preko nje projezditi novi autoput a to je svakako važnije od nekog starog kamenja. Dalje