Kako nacrtati muziku …

3097657-Sagrada_Familia__SlapBcn__FlickrKako nacrtati muziku i dati joj obim, lik, dimenziju, boju, kako je udenuti u urbanu dinamiku …

Note, instrumenti, gramofon, to je sve uslov da bude muzike ali nje same u crtežu nema. Ona je u ruci crtača ali se ne pojavljuje na papiru , ostaje u ruci , možda u duhu , umu , telu , samo ne dolazi i ne odaziva se čak i na veoma glasne pozive …

Nemoć se rešava apstrakcijom, tamo se beži, bilo čime nacrtanim gde naslov kaže da je to muzika. Ali to nije baš tako, nije izašla na videlo ona sama … ta muzika…

To znači da svako može nacrtati svoju muziku linijom i bojom ili prosto proglasiti prazan beo papir za svoje viđenje muzike. I to je istina, slično kao kada se sluša muzika a pred očima su razne slike koje tonovi i akordi pozivaju, to su forme, slike, komadi sećanja koji lebde u bojama kao oblaci …

Ipak je to sve u apstraktnoj sferi u posebnom kosmosu koji ima svako ko se muzikom napaja i tako muziku i treba crtatai

Antonio Gaudi je uspeo da nacrta i izgradi muziku u Barseloni … i uvek ima i biće na sreću onih koji iskažu muziku i pokažu je … ali to su posebni ljudi …

… Beogradu sledi budućnost …

Dakle, preterali ste sa zezanjem i raznim nepodopštinama, kontrirate vlasti, jedete mrsno, varate svoje ljubavi, čitate i verujete žutoj štampu, gledate TV, ne šetate po svežem vazduhu i prirodi, ne obraćate pažnju na urbanizam i još ponešto. Uzmite se konačno u pamet i ako ne budete dobri i ako se ne pomaknete iz takove, naviknute rutine Beograd će uskoro ovako nekako izgledati …
beograd slika

Rečnik gradskog jezika …

laptop_1013871S1 Praotac je kao što mu i pripada začeo Rečnik arhitektonskog i urbanističkog jezika u pećini pa bi se po današnjoj klasifikaciji mogao nazvati pećinski (kasnije, mnogo kasnije, gradski …) pošto je imao potrebu da se oko mnogih stvari sporazume sa splemenicima, tek kasnije je otkrio dvosmernu komunikaciju jer u početku je samo on govorio a kasnije su i saplemenici dodavali neke slogove, informisanja radi, ili upozorenje na opasnost, obaveštenje da je lovina u blizini i bio je primoran ali i nagonjen i potaknut ne samo tom potrebom već i radoznalošću i zaintrigiran porivom koji mu se pri stvarnju rečnika i artikulisanja novih reči javio da radi na tome, da govori i u mislima beleži reči. Za kratko vreme izmislio je i uneo na prvu virtuelnu stranicu rečnika, mnoge reči, mnoge pojmove iskazane kricima, jednosložnim rečima, slogovima ali i pokretima, mimikom, koracima, govorom tela ne vodeći računa o abecedi, pored svih drugih i one koje su se ticale arhitekture mada on nije vodio brigu oko klasifikacije tema jer i teme behu ograničene i nije ih bilo bog zna koliko.

Imao je tada velikih problema sa tom delatnošću stvaranja govornoh jezika i začinjanja komunikacije, morao je da stvara reči za arte facte nastale njegovim sopstvenim delanjem ne bi li posle saplemenike uveo u posao i naložio šta oni treba da rade jer sam nije mogao sve. Počeo je od pećine, pa onda ognjište, alati, oružije i druge potrebštine za dnevne radove, kada se iselio u prostor desila se nastrešnica, posle je prerasla u kuću sa pristupnom stazom koja je kasnije, posle nekoliko vekova postala autoput ali time se on više nije bavio. Rečnik su preuzeli sledbenici i dopunjavali su stranice prateći događaje i ritam promene kulturnog obrasca u urbanoj matrici, sve do cyber ili online izdanja. Dalje

… Machu Picchu

Machu PiccuProteklo je sedam vekova kako su Inke, postupajući po volji vladaoca Pachacuti za njegove i potrebe carstva u Andima, na planinskom vencu Urubamba a na 2.300 metara visine iznad okeana izgradile obitavalište i svetilište ili religisko utoćište za vladara koga su smatrali božanstvom prisutnim na zemlji. Arheolozi, koji posle uvek dođu i prekopavaju zaostavštinu i tumače je na osnovu preostalih kamenčića, tamo nisu našli uobičajene atribute i sadržaje gradskog ambijenta već samo zgrade i odaje za boravak vladara i bavljenje religiskim ritualima. Na toj planinskoj vrleti u visinama bliskim beskonačnom nebu, vladar je tražio, očiju uprtih u prostore gde pravo Božanstvo stoluje, odgovore na pitanja koja se ne postavljaju izgovaranjem reči, samo mislima a koje je samo on imao pravo da ima. Dalje