… Machu Picchu

Machu PiccuProteklo je sedam vekova kako su Inke, postupajući po volji vladaoca Pachacuti za njegove i potrebe carstva u Andima, na planinskom vencu Urubamba a na 2.300 metara visine iznad okeana izgradile obitavalište i svetilište ili religisko utoćište za vladara koga su smatrali božanstvom prisutnim na zemlji. Arheolozi, koji posle uvek dođu i prekopavaju zaostavštinu i tumače je na osnovu preostalih kamenčića, tamo nisu našli uobičajene atribute i sadržaje gradskog ambijenta već samo zgrade i odaje za boravak vladara i bavljenje religiskim ritualima. Na toj planinskoj vrleti u visinama bliskim beskonačnom nebu, vladar je tražio, očiju uprtih u prostore gde pravo Božanstvo stoluje, odgovore na pitanja koja se ne postavljaju izgovaranjem reči, samo mislima a koje je samo on imao pravo da ima. Dalje