Beleška o viziji grada …

savamala-now-830x472Grad traje a generacije građana se smenjuju i nastavljaju gde su oni od pre gradili unoseći svoje novine u saglasiju sa svojim novonastalim potrebama. To je idealna situacija ali nije i pravilo … u BGDu posebno …
Svaka promena vlasti menja viziju, nameće novodošavša garnitura nove potrebe i počinju od početka … ono od pre, od skorog pre, se zastranjuje ili služi kao izgovor i pravdanje nemoći novih koji promovišu svoje nove ideje, ne rdi dobrobiti graqda već isključivo da bi svoj dolazak na vlast obeležili i uneli ga u istoriju …
Pa ako ne uspe onda je krivica na predhodnicima jer novi moraju njihove predhodno učinjene greške da ispravljaju te je novima sužen prostor za njihovo novo … a da li je to zaista bila greška sasvim je relativizovano, procenjuje se od slučaja do slučaja i jedini kriterijum je politička korist koju od procene mogu novi imati …
Ta igra traje decenijama i nestao je kontinuitet bez koga se grad ne može praviti …
Nisu sporne nove ideje već je problem što se sa njima počinje od početka kao da se pre ništa nije događalo … Grad teško podnosi te stresove i gubi dah, usporeno korača i prestaje sam sebe da prepoznaje u ogledalu … Dalje