Presvlačenje grada u nove pelene

bilbord 11Preko Beogradskog lica, ne pitajući mnogo, gusari navlače kvazi savremenu garderobu, agresivno menjajući gradski lik. Beograd je, kao beba koja se uneredila, u presvlačenju plakatima, bilbordima, imenima i logoima firmi, natpisima, napisima, grafitima, opisima, ponudama, obaveštenjima o raznoraznim kulturnim i sportskim atrakcijama, upozorenjima, pozivima na zabavu ili glasanje, obećanjima o boljem životu. Sve to nastaje na gradskim fasadama bilo gde i u bilo kojoj razmeri, neku put je aplikacija veća i od zgrade same a veličina nije uvek u skladu sa vrednošću ili značajem istaknute informacije. Nekada, dok beše u snazi neki drugačiji kulturni gradski model, obaveštenje o nečemu je bilo u okviru prizemlja zgrade, uglavnom diskretno obeleženim sadržajem vezanim za sadržaj iste. Posle su se pojavljivali na fasadama svrsishodni, politički oglasi i uskličnici naglašavajući ideju koju narod treba da sledi, nežno i sasvim ideološki. A onda se, u neposrednoj prošlosti i još traje, dogodilo da je presvlaka delimično izgubila ideološko obeležije, komercijalizovala se i metastazirala po fasadi, u vis, ka slemenu, našla se najzad čak i na krovu kao jedro koje hvata vetar i vodi zgradu u plovidbu ka neizvesnoj uzburkanoj pučini. Dalje