Pismo za DAB … oko kule od 30 etaža u ulici Kneza Miloša

DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA
Vesna Cagić-Milošević, dipl.inž.arh.
Predsednica DAB-a
Kneza Miloša 7a/III, Beograd 20.03.2016 godine

Poštovana Gospođo,
Obraćam Vam se jer ovih dana u Beogradu je veoma aktuelna tema urbanističkog plana kojim je predviđena mogućnoat uzgradnje visoke kule od 30 etaža na početku ulice Kneza Miloša na mestu bombardovane zgrade negdanjeg Saveznog MUPa.
Smatram da je ovakav način tretiranja urbane celine ulice Kneza Miloša neprimeren jer bi se izgradnjom ovako visokog objekta bitno narušio urbani lik ne samo tradicionalnog lika same ulice već i šireg okruženja. Razlog ovakvog urbanističkog rešenja je najverovatnije u nameri da se zadovolji investitorska potreba, naravno lukrativna pa to dramatično dovodi u pitanje stručnu i etičku poziciju arhitekata. Sličan stav ima značajan broj kolega od kojih su neki i javno iskazali svoje neslaganje sa planiranim urbanističkim gestom a posebno je iritantna činjenica da je jedan od autora ovog plana član Nadzornog odbora DAB-a.
Smatram da je u ovako osetljivoj situaciji neophodno da se DAB oglasi i iskaže svoj stav, pozitivan ili negativan, prema ovako zamišljenoj transformaciji i značajnoj promeni urbanog tkiva grada, ipak se radi o mestu na kome se ulazi u centar grada pa je time pozornost svih a posebno našeg Društva neophodna. Dalje