Urbani tattoo

peta DIMENZIJA finaleHodajući gradom, Praotac je primetio da mnogi ulični hodači povremeno prekidaju koračanje i zaustavljau se na mestima gde im posebno obučene osobe donose posluženje te je odlučio da i on proba tu ponudu.
Dakle, sedeći neprimetan, kako to uvek radi bilo gde, a sada u kafeu Praotac je posmatrajući gradske scene iz ovog ugla ugledao na ruci mladića za susednim stolom bogato iscrtani tattoo, grafika crteža nije bila sasvim jasna, delovalo je nekako zamazano ali je ipak nazirao tri spirale u raznim bojama, polazile su od šake a pri laktu kome su spirale težile mogao se naslutiti oblik sličan tornju sa svetionikom na vrhu. Motiv mladog čoveka za trpljenje i nošenje crteža takvog sadržaja na sopstvenom telu mu nije bio jasan, nije mogao iz njega da pročita i dokuči poruku koja je crtežom odaslana. Dalje

Obostrano građenje …

sa vrha finale Uobičajena mantra, opšte prihvaćena, obeležava ljude izgrađivačima i dograđivačima gradova, ali ima i drugačije kazivanje, da može biti i obratno pa su gradovi ljudograditelji i ovakvo nadgornjavanje teza traje odvajkada jer je veoma teško odrediti i saopštiti ko je ustvari u nastajanju i trajanju grada kvočka i ko na jajetu sedi. Nekada, kad je činjeno prvo urbanizovanje teritorije sve je bilo jednostavnije i pitanje o tome ko koga gradi nije imalo smisla, ljudi su gradili gradove odgovarajući neposredno na izazov usklađivanja svojih potreba sa okruženjem. Bio je to autentičan čin bez posrednika, graditelji su zaposedali pogodan teren, obično negde na raskrsnicama puteva ili uz vodu, nalazište rude, plodnog zemljišta, lovišta, da je ocedno, ali i da bude dovoljno prepreka ne bi li se napasnicima otežao prostup a obrana zajednice pojačala. Dalje

Preterivanje … a posledice ?

Dakle, preterali ste sa zezanjem i raznim nepodopštinama, ne kontrirate dovoljno vlasti i slušate Njega ceo dan, jedete mrsno a tek alkohol, varate svoje ljubavi, čitate žutu štampu i verujete joj, gledate TV, ne šetate po svežem vazduhu i prirodi, ne obraćate pažnju na urbanizam i još ponešto, mislite da je samo vaš plac važan. Uzmite se konačno u pamet i ako ne budete dobri Beograd će uskoro ovako izgledati …
beograd slika