Arhiva - tagovi: knjiga

DNEVNIK JEDNOG GRAĐANINA

Izdavačka kuća ARHIPELAG objavila je “DNEVNIK JEDNOG GRAĐANINA” autora Djordja Bobića, knjigu o tome šta se nama i Beogradu događa i šta se događalo proteklih pet godine …

Posle nekoliko knjiga u kojima je tragao za gradom i ispisivao uzroke koji su arhitekturu kroz istoriju, a ništa manje ni u savremenosti, učinili iznuđenom umetnošću, Bobić je napravio neobičnu hroniku grada u slici i reči. To nije bilo koji grad, nego prepoznatljivi Beograd, niti je to bilo koje vreme, nego upravo naše vreme u kome se Beograd menja mimo svoje urbanističke tradicije, nezavisno od arhitektonskih načela, sasvim proizvoljno u odnosu na stvarne potrebe građana. I ta hronika je, sasvim precizno govoreći, dnevnik, jer autor ne traži nikakvu spasonosnu istorijsku distancu, već neposredne, iz prve ruke, crta i beleži ono što mu se nameće kao slika grada i kao slika njegovog sadašnjeg trenutka.
Današnji građani Beograda u Bobićevim crtežima, ilustracijama i karikaturama prepoznaju svoj grad i kritičku dimenziju autorovog rada. Sutrašnji građani Beograda moći će u Bobićevoj knjizi da vide čas u kome se grad menjao ne uspevajući da se odupre urbanističkom haosu, arhitektonskim proizvoljnostima i kapitalnoj neodgovornosti.
Nastajući iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, u toku pet godina, od januara 2015. do kraja maja 2020. godine, Bobić u Dnevniku jednog građanina crta da bi pamtio i da bi ostala zabeležena slika Beograda u jednom uzburkanom vremenu, u kome fontane pevaju, a građani ćute, trgovi prestaju da budu mesto susreta i čvorište urbanog života, dok nastaju čitavi izolovani delovi grada, možda budući zabranjeni gradovi, koji seku prirodni horizont i menjaju prepoznatljivu gradsku fizionomiju Beograda.
Polazeći od „iluzije građenja grada“, Bobić potom u seriji radova, od kojih su neki više crteži, drugi više karikature, dok su treći ispunjeni energijom stripa, pokazuje kako se jedna iluzija postepeno materijalizuje, postajući razobručena razgradnja grada i neskriveni monopol nad njegovom stvarnošću.
Dnevnik jednog građanina jeste dnevnik jednog nezadovoljstva i dnevnik jednog prosvećenog građanskog stava.

Dnevnik jednog građanina oblikovao je samosvesni građanin zabrinut za svoj grad, zainteresovan za dostojanstvo i principe svoje arhitektonske profesije, uveren u dužnost građanina da učestvuje u važnim pitanjima svoje savremenosti i u vitalnim pitanjima svog grada. Pred prizorima te hronike nije uvek lako ni jednostavno, ali to jeste naša slika i to jeste Beograd naših dana.

Gojko Božović

Izložba crteža

Izložba crteža Đorđa Bobića biće otvorena u galeriji O3one 15. aprila u 19h i trajaće do 19. aprila 2008. godine. U povodu izložbe objavljena je knjiga crteža RADNI NASLOV:! a prihod od prodaje knjige je namenjen sigurnoj kući za žene i decu žrtve nasilja.

Crteži arhitekte Đorđa Bobića su nastali kao svojevrstan način njegove komunikacije sa okolinom i reakcija na događaje iz svakodnevnice, ali i reakcija na različite životne situacije, iskazana neki put i preko tipskih predstava umetnika, neimara, veštica, književnih ili mitoloških likova koji su stekli univerzalnu prepoznatljivost, kao sto su Ikar, Hamlet ili Don Kihot i koji se pojavljuju kao nosioci poruke koju autor pre svega upućuje samom sebi. To je dnevnik napisan vizuelnim načinom, grafičkim beleškama a brzim potezom pera i olovke u boji, jednostavnim i minimalnim likovnim jezikom. Tako je zabeležen odgovor u trenutku na izazov. Zbog toga, crteži sami po sebi kao unikati nisu tema. Njihov zbir, sled različitih tema, govori o našem okruženju u kome se te stvari događaju, kazuju o nastajanju lične paralelne priče i pokazuju način razmišljanja o svetu kako ga autor vidi i tako crteže na ovoj izložbi treba i posmatrati.