Dnevna arhiva: 18 November, 2008

Krizni štab za put u Evropu …

Građani Ovče rumunske narodnosti i neki drugi sa njima koji nisu rumunske narodnosti a koji tu stanuju, osnovali su “Krizni štab za odbranu Ovče” da brane Ovču od Roma iz slama pod Gazelom koje grad Beograd želi da naseli u okolinu Ovče a na gradskom zemljištu. Pozivaju se na kršenje Ustava jer je navodno ugrožena rumunska nacionalna manjina, menja se nacionalni sastav stanovništva a Rumuni tu žive vekovima i da grad želi ovom akcijom da asimiliše Rumune. Nije rečeno ko je asimiltor i šta će oni biti posle asimilacije, možda im se konačno priža prilika da budu Beograđani. Kažu da nema uslova za integraciju Roma, nema kanalizacije i mesta u školi ili tako nešto. Takođe, traže da se gradu Beogradu oduzme pravo na upravljanje zemljištem na levoj obali Dunava mada je to gradska teritorija. Ima tu i neka nevladina organizacija koja se trpa u priču sa predlogom revizije i uspostavljanja monitoringa nad celom operacijom jer je sve do sada rađeno netransparentno a oni će sve to učiniti demokratskim i sprečiti tu „nekosultativnost”. Na kraju iz kriznog štaba obaveštavaju da oni nisu rasisti, daleko od toga, nemaju ništa protiv Roma, da su sa svojim lokalnim Romima u dobrim odnosima i da se međusoibno pomažu.

Ovo je prepričana vest iz novina a pre nekoliko meseci, tačnije u julu, pisao sam tekst sa pitanjem da li Beograd ima svoje rasiste i mislim da je korisno da iz tog teksta ponovim neke delove, podsećanja radi, a posebno u okviru priče o Evropskom Beogradu …. Nastavite sa čitanjem