Marioneta nas je održala …

upravljaci-03-fin-jpg

Marioneta je odvajkada … novotarije sa vremena na vreme su samo u držaocima končića … do sledeće promene … a posle dolazi uživanje i opuštenost jer uvek ima izgovor da je držaoc (konaca) tako hteo i zato je kriv …

Leave a Reply

Your email address will not be published.