Argument … uvek da je pri ruci !

Neverovatna je neosetljivost vlasti na primedbe koje su upućene od strane arhitekata, Društva arhitekata Bograda, Udruženja arhitekata Srbije, ljudi iz kulturne sfere i svih onih koji su  građani Beograda i osetili su potrebu da učestvuju u proceduri izmena Generalnog urbanističkog plana Beograda i svojim iskazima pokažu neslaganje sa megalomanskim projektom koji preti da ugrozi ne samo lik grada već i uvede u praksu model planiranja bez učešća javnosti, stručne i laičke i svakako sasvim netransparentan. Do sada ni jedna od dve hiljade podnetih primedbi nije ozbiljno razmatrana i sledstveno tome niti usvojena.  Odluka je naravno doneta još ranije, onomad kada je obećano onome ko  je doneo maketu da će dobiti devedeset hektara tla u centru Beograda da može po svojoj slobodnoj volji i u skladu sa svojom računicom da je tu i izgradi. Ali pozorište sa javnom diskusijom oko predloženog izgleda Savskog amfiteatra se nastavlja i simulira demokratičnost procedure usvajanja budućnosti grada.

arg bgd jpg 1 fin

Zato, ako se građanin nađe u situaciji da bude učesnik u takovoj diskusiji oko makete Beograda na vodi ili izmena Generalnog plana ili najavljenog „prostornog“ plana Savskog amfiteatra neophodno je da pri ruci ima svoj argument ne bi li nekako uspostavio ravnotežu i iskazao svoj stav …

Leave a Reply

Your email address will not be published.