Prepoznavanje grada

BGD slika 01Na planeti u ovim vremenima veoma je bitno biti uočen, prepoznat kao poseban entitet i ako se to ne dogodi, čini se, uzalud je postojati. Ljudi, roba, auti, zgrade, muzika, razne vrste umetnosti, zanatsko umeće, po neki vidovnjalk ili čovek koji ume da leči ali i gradovi, posebno oni, su sredstva preko kojih se traži mogućnost da se bude prepoznat i to po svaku cenu …

Neki gradovi su takođe sticali uzorno mesto na planeti, manje kao urbane tvorevine ali svakako kao mesta gde se razmena događala a predmeti razmene stvarali. Grad sam po sebi izgubio je, zamaglilo se nekako, prednosti koje su mu date njegovim urbanim vrednostima i ulogu prezentatora preuzeli su događaji i ponuda koječega a koja je bila jedinstvena, koje nije bilo negde drugde. Sasvim je smanjena pažnja na autentični lik ili oblik, ambijent i urbani milje koji je odvajkada prezentovao grad i on je postao samo okruženje za događaj a koje je nudio tržištu … njegova likovnost se podrazumevala i nije bila presudna.

Bilo je i onda građevina koje su se mogle nazvati znakom mesta ali nije to odlučivalo u merenju prestiža i vrednosvanja, tek kasnije su gradovi dobijali po neku građevinu, katedralu na primer ili dvorac vladarev ali je to bio lični čin nekog velikodostojnika crkvenog ili svetovnog koji je smogao moći da to u gradu izgradi.

Sada se situacija promenila. Tehnologija komunikacija i mogućnost prenosa dostignuća je ukinula prednosti koje su se nekada jatile oko baš tog grada, svima je to dostupno i prestiž je postao virtuelan …. nije bilo više potrebno doći tamo da bi se roba dobavila, priuštilo sebi neko zadovoljstvo ili lečenje započelo …

Nadmetanje gradova je žestoko sa ciljem da se bilo ko i bilo odakle može odmah setiti o čemu se radi i gde je to na planeti, da neodoljivo poželi da se tu mora neizostavno naći ne bi li video, doživeo i zabeležio u svoje uspomene i taj nedostajući poen.

Privlačenje turista, investitora, grad je pijaca odvajkada i nekada se prepoznavao po robi koja se tu prodavala a sada je sam grad staknut u prvi plan jer se roba transporuje, nije obavezno biti u Sjenici da bi se sjenički sir kupio, donose da bilo gde …
Grads se nekada prepoznavao po moći, vladaocu, a sada po slici liku ili onome što se objavi na mrežama i od te veštine zavisi i prepoznatljivost i prestiž …

Stvaranje prepoznatljivosti je postalo neodvojivi deo kulturnog modela, bez toga nema opstanka i čitava industrija marketinga, advertajzinga i drugih pratećih nauka i veština je udružena, aktivirana na radu po tom pitanju. Pre su to radile kompanije ne bi li stanovnicima Zemlje predočili prednosti njihovih proizvoda i usluga i tako ih nagovorili da kupe a sada su se tom trendu pridružili i gradovi koji angažuju posebno edukovane ljude i kompanije da ih promovišu, da otkrivaju gradske čari, da kreiraju atmosferu koja se može prodati na tržištu kao brend jer to obezbeđuje veću posetu gradu sa svih strana pa se onda gradski prihod uvećava ….

Naravno gradovi mogu lakše do brenda u odnosu na one što prave aute ili vina jer imaju gradsku Arhitekturu sa geografijom, reljefom, zgradama iz raznih doba te je ekspertima za pravljenje prepoznavanja olakšan posao, jezik kojim promovišu grad je jednostavniji i već je etabliran, samo trebA izabrati ….

Pariz ima Ajfela, Rim Koloseum ili neki novi objekti za koje je potrebno vreme da postanu prepoznatljivi kao novotarije Zahe Hadid kojekuda i bez čijeg prisustva nema prepoznatljivosti, sve kao i brendovi cipela ili garderobe. Naravno, nije uvek arhitektura, ona može biti samo okvir, prostor gde se dešava događaj pa Švajcarska npr po bankama i računima, pa ženevsko jezero i nije u prvom planu….. ili korida u Španiji … ali Sidnej nedvosmisleno se prepoznaje preko Opere …
Čak se radi i na nekoliko kanala paralelno, Kan ima festival filmski a onda i građevinsko investitorsku pijacu …

To je ono sa kartom sveta gde se pojedini delovi Beograda identifikuju sa nekim delovima planete gde je pokušano da se Beograd poklopi sa svetom a poruka je da je Beograd svet ali ne zato što je sličan nekim tačkama na planeti već zato što ima svoje tačke jedinstvene i neponovljive. Posle u sklopu sa svetskim trendom i marketing pravilima pokušali su da smisle brend koji je ispao sterilan i mogao je biti bilo gde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.