Arhiva - autor: Đorđe

Javna rasprava o Beogradskom sajmu i Generalštabu

23. aprila 2024, u zgradi Tehničkog fakulteta u Beogradu održana je javna rasprava o Beogradskom sajmu i Generalštabu. Akademija Inženjerskih Nauka Srbije (AINS), Akademija Arhitekture Srbije (AAS) i Udruženje Arhitekata Srbije (UAS) su u saradnji sa podkastom Sfera kao medijskom platformom za dijalog o arhitekturi, održali stručnu javnu raspravu o kompleksu Beogradskog Sajma i zgrade Generalštaba.

Đorđe bi sasvim sigurno uzeo aktivno i vredno učešće u diskusiji, i zbog toga porodica smatra da je potrebno da ova rasprava bude što vidljivija, između ostalog na platformama koje je Đorđe koristio.

In memoriam /1939 – 2024/

Jednog 19. aprila, jedne 2024, Đorđe je stigao do vrha nepreglednih stepenica koje čine ovozemaljsko bivstvovanje. Kako ga ništa nije moglo zaustaviti u večitom traganju za gradom, istinama i novom i neistraženom, otisnuo se u beskraj. Ne znamo da li će ikada do nas dospeti izveštaj, ali sa sigurnošću možemo znati da svako od nas ko je ikada bio dotaknut Đorđevim jedinstvenim duhom, ovozemaljsko i ovovremensko posmatra i doživljava na potpuno nov i nesvakidašnji način. Do trenutka kada nam se putevi ne ukrste ponovo, u nekoj drugoj sobi, iza nekog drugog sunca, u nekom drugom svetlu.