Arhiva - tagovi: crteži

Izložba crteža

Izložba crteža Đorđa Bobića biće otvorena u galeriji O3one 15. aprila u 19h i trajaće do 19. aprila 2008. godine. U povodu izložbe objavljena je knjiga crteža RADNI NASLOV:! a prihod od prodaje knjige je namenjen sigurnoj kući za žene i decu žrtve nasilja.

Crteži arhitekte Đorđa Bobića su nastali kao svojevrstan način njegove komunikacije sa okolinom i reakcija na događaje iz svakodnevnice, ali i reakcija na različite životne situacije, iskazana neki put i preko tipskih predstava umetnika, neimara, veštica, književnih ili mitoloških likova koji su stekli univerzalnu prepoznatljivost, kao sto su Ikar, Hamlet ili Don Kihot i koji se pojavljuju kao nosioci poruke koju autor pre svega upućuje samom sebi. To je dnevnik napisan vizuelnim načinom, grafičkim beleškama a brzim potezom pera i olovke u boji, jednostavnim i minimalnim likovnim jezikom. Tako je zabeležen odgovor u trenutku na izazov. Zbog toga, crteži sami po sebi kao unikati nisu tema. Njihov zbir, sled različitih tema, govori o našem okruženju u kome se te stvari događaju, kazuju o nastajanju lične paralelne priče i pokazuju način razmišljanja o svetu kako ga autor vidi i tako crteže na ovoj izložbi treba i posmatrati.